Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Traject “Weer Thuis”

Vanaf 2022 worden er regionale afspraken gemaakt over de uitstroming van cliënten uit zorginstellingen en maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen. De cliënten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen stromen voornamelijk uit in Tilburg (respectievelijk 90% en 50-70%). Via de contingenten wordt 60% in Tilburg gehuisvest. Uitgaande van 60% uitstroom naar Tilburg is de opgave voor Tilburg de komende 5 jaar 170 woningen per jaar. Voor de totale regio zijn dit 283 woningen. Er is inmiddels een matchingspunt ingericht om deze uitstroom regionaal te organiseren.