Uitbreiding van de woningvoorraad

In 2020 is er een nieuw convenant Wonen gesloten voor de periode 2020-2025. De opgave voor nieuwe sociale woningen is onverminderd groot en met de andere corporaties gaan we ons inspannen om in deze periode minimaal 800 sociale huurwoningen toe te voegen aan de sociale woningvoorraad. Onze ambitie is om het 500 woningen toe te voegen, het dubbele van onze convenantafspraken. Daarnaast komt er een extra ‘crisis’bouwstroom van goedkope tijdelijke woningen die snel beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld spoedzoekers.

In 2021 leverden we 88 woningen op in Tilburg West, aan de Barend Busnacstraat en rondden we de verbouwing van Traverse af.

88 nieuwbouwappartementen Barend Busnacstraat
Op het terrein van de voormalige Vakschool aan de Reitse Hoevenstraat zijn 88 nieuwbouwappartementen gerealiseerd. De appartementen zijn gelijkvloers waardoor deze geschikt zijn voor alle leeftijden. Naast de primaire doelgroep 1- en 2-persoonshuishoudens met inkomen onder huurtoeslaggrens hebben we ook woningen toegewezen aan de secundaire doelgroep en lage middeninkomens. De woningen zijn in april 2021 opgeleverd. In het complex hebben we 2 pilotprojecten lopen. Een sociaal project pleinmakers ‎met als doel de anonimiteit te ‎verminderen, onderling ‎contact te vergroten en ‎betrokkenheid bij het complex ‎en de buurt te vergroten. ‎ Er loopt ook een duurzaamheidspilot met een batterijopslagsysteem voor de algemene ruimten. Deze slimme batterij slaat de door de PV-panelen opgewekte schone energie op en levert terug wanneer nodig. Zo gebruiken we ook zonnestroom voor de algemene verlichting, scootmobielen en de lift, ook s ‘avonds of wanneer de zon even niet schijnt.

Gasthuisring 37-39 Traverse
In 2020 startten we met de verbouwing van 3 geschakelde panden aan de Gasthuisring 37-39 om voor onze huurder Traverse een meer geschikt product te bieden voor hun doelgroep. De 3 panden (waaronder 1 rijksmonument) zijn in augustus 2021 opgeleverd. Er zijn 10 eenheden beschermd wonen, een nachtopvang (25 bedden), een dagopvang en een kantoor (10 werkplekken) ingericht.

 

Daarnaast troffen we onder andere voorbereidingen voor ….

Projecten Jeruzalem: Betuwestraat
Met de buurt, de gemeente en maatschappelijke instellingen wordt momenteel de mogelijkheid voor een torentje van 8 lagen met ca. 40 appartementen onderzocht. Voorwaarde is dat het gebied voldoende open blijft, zodat groen en speelruimte voor de buurt behouden blijven. De planning is om 2025 klaar te zijn.

Noordhoekring: Realisatie houtbouwproject.
Op de locatie Noordhoekring / Laagstraat is Tiwos de mogelijkheden aan het onderzoeken om hier een duurzaamheid gebouw te realiseren. Het huidige Tiwos bezit (11 woningen) op deze locatie wordt gesloopt. De planning is om vóór eind 2024 klaar te zijn met realisatie om aanspraak te kunnen maken op de korting verhuurderheffing.