Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Veilige publieke taak

Werken bij Tiwos betekent werken in een (semi) publieke organisatie. Helaas hebben we zo nu en dan met onveilige situaties te maken. Emoties bij (potentiele) bewoners kunnen hoog oplopen waardoor we te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Tiwos geeft prioriteit aan veiligheid en is in 2021 gestart met een werkgroep Veilige Publieke taak. Samen met een gemêleerde groep collega’s diepen we dit onderwerp uit en hebben we de nodige acties op touw gezet om de veiligheid van onze collega’s te borgen.