Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Verantwoordingsplaat leefbaarheid

Het afgelopen jaar werkten we aan een verantwoordingsplaat waarin onze inzet op leefbaarheid in beeld ‎gebracht is. Hier staan ook alle instrumenten in die we inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Ben je benieuwd naar onze praatplaat? Bekijk ‘m hier!