Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Voorwoord Jaarverslag 2021

En ook 2021 was –niet alleen voor ons- weer een bijzonder jaar… De Corona-crisis hield ons veel langer in haar greep dan we eerder voor mogelijk hadden kunnen houden. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op onze prestaties, ook al hebben we er alles aan gedaan dat zoveel mogelijk te beperken. Zo was het voor ons moeilijker dan ‘normaal’ om ons motto “Echt Contact” met onze bewoners en partners helemaal waar te maken. Het was een wonderlijke ervaring om nu het (zeker ‘live’) contact juist te moeten beperken. We merkten dat daardoor bijvoorbeeld de klantwaardering in onze basisprocessen langzaam terugliep. En meteen weer opveerde nadat we die processen eind van het jaar weer meer in menselijk contact konden doen. Deze ervaringen hebben ons gesterkt in onze intentie dichtbij te willen zijn en in echt contact met onze bewoners en partners te doen wat nodig is.

Dat vraagt om betrokken medewerkers die onze kernwaarden sociaal, dichtbij en gedreven ‘leven’. Die eigenaarschap nemen en de verbinding zoeken. Met zichzelf, met hun team, met onze organisatie, met onze bewoners en met onze partners in de stad. Om onze mensen daarbij te ondersteunen investeerden we ook het afgelopen jaar fors in hun ontwikkeling en in die van onze organisatie. Werkgeluk-onderzoek liet zien dat Tiwos sterk bovengemiddeld scoort op de baantevredenheid en dat je onze mensen wakker kunt maken voor onze missie: ‘de koers is significant beter bekend onder medewerkers en roept significant meer enthousiasme op’, aldus de onderzoekers. En dat is temeer van belang omdat we ook in 2021 veel nieuwe collega’s hebben mogen begroeten.

Door de inzet van onze mensen en de spreekwoordelijk goede samenwerking in Tilburg hebben we toch nog veel kunnen realiseren in dit rare jaar 2021. Een paar highlights:

– We leverden 90 appartementen, 35 onzelfstandige eenheden en een gemeenschappelijke ruimte op en hebben 8 nieuwbouwprojecten in voorbereiding met in totaal 531 woningen. We voldoen daarmee ruimschoots aan de convenantsafspraken die we maakten en aan onze eigen (koersplan)ambitie
– De huren van onze sociale huurwoningen werden in 2021 niet verhoogd, de huren van 660 woningen verlaagd, de huurachterstanden en het aantal ontruimingen waren historisch laag
– Wel zagen we in 2021 een forse stijging van overlastmeldingen. De irritaties in de wijken liepen op door Corona, ook onze medewerkers hadden vaker met agressie te maken.
– We waren, samen met bewoners en partners, volop actief in de PACT-aanpak en binnen de MOM.
– We vervolgden onze route richting CO2-neutraal in 2050, met de energetische verbetering van 146 woningen en zonnepanelen op weer eens 267 woningen.
– We scherpten onze organisatieontwikkeling aan door onder meer een plan van aanpak Samensturing, gericht op eigenaarschap in teamverband.

Al met al toch een jaar waar we goed op kunnen terugkijken. Op veel fronten hebben we ons goed voorbereid op de komende periode, waarin –terecht- stevige maatschappelijke prestaties van ons worden verwacht. De wooncrisis, betaalbaarheid van het wonen, de noodzakelijke verduurzaming en het versterken van onze buurten zijn allemaal tegelijk aan de orde. Wij zetten daar graag –samen met onze bewoners en partners- onze schouders onder!

 

April 2022

René Scherpenisse

Bestuurder Tiwos