Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Barry en Frank

Sociaal, dichtbij en gedreven…

In ons beleidsplan ‘Thuis in de buurt’ leest u dat onze manier van werken sociaal, dichtbij en gedreven is. ‎Maar waar blijkt dat uit in de praktijk? Frank en Barry vertellen op welke manier zij ‎sociaal, dichtbij en gedreven zijn in hun werk als leefbaarheidsconsulent en buurtbeheerder. ‎

Foto Frank en Barry

Sociaal
Frank en Barry houden zich bezig met de leefbaarheid in de wijk. Dit doen zij in projecten door samen te werken met bewonersgroepen en partners. “In Rosmolen ‘bouwen’ we nu bijvoorbeeld samen met de toekomstige bewoners een nieuwe buurt”, vertelt Frank. “Een ontzettend leuk en leerzaam traject. Maar we houden ons ook bezig met overlast en sociale problemen in onze wijken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een ‘verzamelaar’ waarbij de woning zo vol staat dat het er niet meer prettig wonen is en de omgeving er last van krijgt. We proberen samen met bewoners en andere instanties, zoals maatschappelijk werk, een oplossing te vinden voor een probleem.”

Dichtbij
Buurtbeheerder Barry is dagelijks in de buurt te vinden. Barry: “Ik heb veel contact met bewoners, sta letterlijk dichtbij ze en weet wat er speelt. Ik signaleer mogelijke problemen en overlast en ga regelmatig langs bij die bewoners die dat nodig hebben. Ook ga ik op bezoek bij bewoners waar het allemaal weer goed gaat, om vinger aan de pols te houden. Die positieve verhalen heb je af en toe ook nodig.”

Gedreven
Frank: “We gaan ver in ons werk en vervullen meerdere rollen. We vinden dat iemand hoe dan ook geholpen moet worden. Dat zorgt voor een goed gevoel. Maar we moeten wel opletten dat we niet teveel doen. Het raakt me als iemand de hulp niet aanneemt, de betalingsregeling niet nakomt of terugvalt in oud gedrag. Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk altijd bij de bewoner zelf.”