Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Myriam en Hans

Sociaal, dichtbij en gedreven

In ons Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 leest u dat onze manier van werken sociaal, dichtbij en gedreven is. Maar waar blijkt dat uit in de praktijk? Hans Cuppen en Myriam Saidy vertellen op welke manier zij sociaal, dichtbij en gedreven zijn in hun werk als medewerkers huurincasso.

Foto Hans en foto Myriam

Sociaal
De medewerkers van de afdeling huurincasso controleren maandelijkse de huurbetalingen, ondersteunen huurders met een huurachterstand en geven advies over diverse financiële zaken. Hans: “We proberen onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Veel huurders hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren voor huurtoeslag, zorgtoeslag of het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Wij zijn bekend met deze formulieren, weten wat er mogelijk is en hebben zo’n formulier zo ingevuld. Waarom zou je dat dan niet even voor iemand doen? Het kan in één moeite door.”

Dichtbij
De drempel is laag om bij Tiwos binnen te lopen. “Wij kennen veel huurders persoonlijk”, vertelt Myriam. “Dit zorgt voor een vertrouwensband. Wij denken met ze mee en hebben begrip voor de situatie waarin iemand verkeert. We werken hierbij intensief samen met onze afdeling leefbaarheid. Soms is er namelijk meer aan de hand dan alleen een huurachterstand. Maatwerk is dus erg belangrijk, geen situatie is hetzelfde”.

Gedreven
Hans en Myriam behandelen huurders zoals ze zelf ook behandeld willen worden. “Stel je voor dat je zelf in een vergelijkbare situatie terecht komt, dan ben je ook blij dat iemand je helpt”, zegt Hans. “Je hoort ons dus niet zeggen ‘daar zijn wij niet van’. Wij hebben goede contacten met maatschappelijke instanties. Als wij iemand zelf niet kunnen helpen, zorgen wij ervoor dat een huurder op een goede manier doorverwezen wordt. We willen uiteindelijk allemaal dat een huurder zijn zaakjes op orde heeft en prettig kan wonen.”