Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Jeroen en Karin

Sociaal, dichtbij en gedreven

In ons beleidsplan ‘Thuis in de buurt’ leest u dat onze manier van werken sociaal, dichtbij en gedreven is. Maar waar blijkt dat uit in de praktijk? Karin Heilijgers en Jeroen Band vertellen op welke manier zij sociaal, dichtbij en gedreven zijn in hun werk als projectleider en projectmanager vastgoed.

Foto Karin en foto Jeroen

Sociaal
Jeroen: ‘Wij zijn er voor mensen die zelf het geld niet hebben om een huis te kopen. Maar wat we aan de ene huurder uitgeven kunnen we niet aan anderen uitgeven. Het is daarom een voortdurende uitdaging om alle belangen met elkaar af te stemmen. En daarbij te zorgen dat we ook nog iets moois neerzetten wat staat als een huis, letterlijk en figuurlijk, ook nog over 50 jaar.’

Dichtbij
Karin: ’Wij zijn niet degenen die daar gaan wonen, dat zijn de bewoners. Dus willen we ook dat het hun woning is. We betrekken ze daarom al in een heel vroeg stadium. We willen hun woonwens zo goed mogelijk vertalen naar de woning die we uiteindelijk bouwen in de wijk.’

Gedreven
Jeroen: ‘De eerste keer dat we iets gezamenlijk met bewoners gingen realiseren moesten we nog veel leren. Daarna hebben we in de Vogeltjesbuurt samen met de oud-bewoners een nieuwe woonwijk ontwikkeld.’ Karin: ‘In Rosmolen tillen we de samenwerking nu nog een stapje hoger. De bewonersgroep denkt niet alleen mee over de woning maar ook hoe je straks samen in Rosmolen woont. Bewoners kennen elkaar hierdoor al voordat ze er daadwerkelijk wonen en wij kennen onze huurders.’ Jeroen: ’En zo bouw je ook aan de leefbaarheid, nog voordat de woningen er staan.’