Mark en Lion

Sociaal, dichtbij en gedreven…‎

In ons beleidsplan ‘Thuis in de buurt’ leest u dat onze manier van werken sociaal, dichtbij en gedreven ‎is. ‎Maar waar blijkt dat uit in de praktijk? Mark en Lion vertellen op welke manier zij ‎sociaal, dichtbij en ‎gedreven zijn als financieel economisch adviseur van Tiwos. ‎
Foto Mark en foto Lion

Sociaal
Mark: “We kunnen elke euro natuurlijk maar één keer uitgeven en willen dat zo goed mogelijk doen, zodat we zoveel mogelijk kunnen doen voor onze huurders. Daarom proberen we onze financiële afwegingen zo sociaal mogelijk te maken.” Lion: Daarbij hebben we oog voor het betaalbaar houden van onze woningen. Bij bijvoorbeeld energiemaatregelen rekenen we uit hoeveel huurverhoging we kunnen vragen aan de huurder zodat de maatregelen haalbaar zijn binnen het project én de woonlasten voor de huurder niet omhoog gaan.”

Dichtbij
Lion: “We hebben een kantoorbaan, maar vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in onze buurten. Ik ga daarom naar bewonersbijeenkomsten van projecten, zoals in het afgelopen jaar de bewonersgroep van Rosmolen en de oplevering van Houbenstaete. De informatie die ik daar opdoe probeer ik weer te gebruiken voor andere projecten.” Mark: “We kennen beiden ons hele bezit. Dat is prettig. Ik ben Tilburger en heb in veel verschillende wijken gewoond.”

Gedreven
Lion: “Het werken aan de financiële begroting vind ik jaarlijks een uitdaging. Je ziet of Tiwos voldoende geld heeft om haar doelen te kunnen halen. We willen zoveel mogelijk doen voor onze huurders met het geld dat we hebben. De begroting laat zien wat financieel mogelijk is.” Mark: “Ons werk is niet zichtbaar voor onze huurders, maar we helpen onze collega’s wel om projecten financieel mogelijk te maken. We staan niet in de schijnwerpers maar op de achtergrond.”