Challenge So you think you can BUILD

12-01-2021

Woningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave om versneld 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Een groot deel van de behoefte bestaat uit kleine woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens.

Tien woningcorporaties in Brabant, Limburg en Twente willen een innovatiedoorbraak realiseren voor het betaalbaar maken van nieuwbouwwoningen. Met name de huidige kosten van kleine grondgebonden en gestapelde nieuwbouwwoningen voor 1 – en 2 persoonshuishoudens veroorzaken grote tekorten in de exploitatiebegroting bij woningcorporaties. Hierdoor kunnen deze corporaties maar in beperkte mate voorzien in de grote behoefte voor dit type woningen.

Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel willen ca. 4000 nieuwe woningen realiseren. Voor het verlagen van de kosten en versnellen van de bouw van deze woningen, is een andere aanpak nodig gestoeld op conceptueel bouwen. Met de challenge So you think you can BUILD daagt ESTI namens deze woningcorporaties, het NCB en Aedes de markt uit om betaalbare sociale huurwoningen in Nederland niet alleen mogelijk maken maar ook te versnellen.

Op 26 januari 2021 gaat deze challenge live en kunnen partijen hun oplossing inzenden. Meer informatie is te vinden op: www.soyouthinkyoucanbuild.com.

Olga Görts-van de Pas, directeur NCB: “We hopen met deze challenge alle ketenpartners te motiveren om unieke samenwerkingen dieper in de waardeketen op te tuigen, om zo tot vernieuwende oplossingen te komen.” Alle oplossingen zullen door een jury worden beoordeeld en de uiteindelijke winnaars worden uitgenodigd om op een tweetal pilot locaties de woningen te realiseren.

Over NCB
Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) streeft ernaar om duurzaam en betaalbaar wonen weer haalbaar te maken. NCB zet zich actief in om de kennis en vaardigheden over conceptueel bouwen onder alle betrokken partijen uit de woningbouwmarkt te vergroten en moedigen hen aan samen te werken.

Over AEDES
Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Over ESTI
Stichting EcoSystem Thinking Institute draagt zorg voor de neutrale organisatie van vraaggestuurde innovatietrajecten. ESTI consolideert de marktzijde, biedt implementatiebegeleiding, verandertrajecten en opleiding rondom open innovatie en ecosysteemvorming.

Voor meer informatie over de challenge So you think you can BUILD kunt u contact opnemen met Rick Wielens van ESTI via challenge@esti.site of 06-81756323.