Echt contact, met respect voor elkaar

27-06-2018

Bij Tiwos werken we graag samen in een prettige sfeer. Een sfeer waar iedereen zich thuis voelt, met respect voor elkaar. Agressie en geweld tegen mensen die werken in de wijk of aan de balie en telefoon worden niet geaccepteerd. Ook niet via e-mail of social media. De veiligheid van onze medewerkers staat altijd voorop!

We spraken Jan Broerse over grensoverschrijdend gedrag. Hij is binnen Tiwos coördinator Veilige Publieke Taak. Dat betekent dat hij over het geheel toezicht houdt en kijkt wat er nodig is als er een keer iets mis gaat.

Wat doet Tiwos om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
Jan: “Tiwos wil haar medewerkers beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan verbale en non-verbale agressie, geweld, bedreiging, stalking, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Als een medewerker hiermee te maken krijgt dan heeft dat nadelige gevolgen. Een medewerker voelt zich minder veilig en doet misschien minder goed zijn werk. Daarom streven wij er naar grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook te voorkomen.

Daar hebben we goede werkafspraken over gemaakt. Alle medewerkers die contact hebben met klanten worden hierin professioneel getraind. Denk hierbij aan een training weerbaarheid en ombuigen van ongewenst gedrag. Daarnaast zorgen wij ervoor dat als er incidenten voorkomen, er goede opvang en nazorg van en voor betrokken medewerker(s) aanwezig is of geregeld wordt. Dit om gevolgschade voor de betrokken medewerker(s) te beperken.”

Wat als de grens toch overschreden wordt?
“Helaas worden medewerkers van Tiwos nog te vaak geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag dat tot bedreigende situaties kan leiden. Ik snap dat emoties soms hoog op kunnen lopen bij een bewoner, maar dat is geen reden voor grensoverschrijdend gedrag. Als de grens overschreden wordt dan nemen we maatregelen ter bescherming van onze medewerkers. En we laten de veroorzaker(s) weten dat het gedrag niet getolereerd wordt. Voorafgaand aan een sanctie wordt of worden de veroorzaker(s) uitgenodigd voor een ordegesprek. Afhankelijk van het verloop van dit ordegesprek worden verdere sancties ingezet. Dit varieert van een waarschuwing tot ontbinding van de huurovereenkomst. Standaard doet Tiwos namens de betrokken medewerker aangifte of melding bij de politie.”

Wij staan voor echt contact, maar wel met respect voor elkaar!