Jaarverslag 2020

12-05-2021

Jaarverslag 2020

Wat een bijzonder jaar was het, 2020… In maart werden we overvallen door een pandemie die ineens alles anders maakte. Allereerst waren er natuurlijk zorgen. Voor de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van onze bewoners. We kwamen gedurende het jaar voor allerlei afwegingen en dilemma’s te staan die nieuw waren. Het vinden van een goede balans tussen het nemen van (gezondheids)risico’s en het doorzetten van ons werk was daarin telkens de rode draad. Allerlei processen werden aangepast op -heel ‘tegennatuurlijk’ voor ons- zo weinig mogelijk contact.

Terugkijkend op dit bizarre jaar overheerst toch het gevoel van trots. Trots op de flexibiliteit en het eigenaarschap van onze medewerkers. Wat waren er dit jaar veel mooie voorbeelden waarin onze mensen tegen de verdrukking in toch zoveel mogelijk voor onze bewoners wilden betekenen. En daar voortdurend ook samen de schouders onder zetten!

En daarmee zijn we ook trots op de bereikte resultaten. We hebben -uiteraard- niet alles kunnen doen wat we ons voor 2020 voor hadden genomen. Maar verreweg het meeste ging wel door. In dit jaarverslag lees je wat we in dit rare jaar -toch- bij hebben kunnen dragen aan onze bewoners en aan onze stad.

Jaarverslag Tiwos 2020