Laat u niet in met drugs

11-10-2016

Drugsactiviteiten in onze huurwoningen hebben grote gevolgen

Tiwos vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning en uw buurt. Samen met onze netwerkpartners werken wij aan een veilige woonomgeving. Helaas merken wij nog te vaak dat ‎onze huurwoningen gebruikt worden voor hennepkwekerijen of andere drugsactiviteiten. Dit ‎is ten strengste verboden. Waarom en wat de gevolgen zijn voor de ‎bewoners van de woning en de omgeving leest u hier.

Gevaarlijke situaties
Drugactiviteiten leveren gevaarlijke situaties op voor de bewoners zelf en voor de directe ‎buren. Bijvoorbeeld door de grote kans op brand door het knoeien met elektra. Bovendien zit ‎er meestal een crimineel netwerk achter de drugsactiviteiten. Dit geeft een gevoel van onveiligheid en zorgt vaak voor overlast in de buurt.‎

Ontbinden huurovereenkomst
Met de gemeente en de politie hebben we afgesproken om streng op te treden tegen drugsactiviteiten in onze huurwoningen. ‎Wordt in het ‘gehuurde’ (de woning, schuur of tuin) bijvoorbeeld een hennepkwekerij of handelshoeveelheid drugs gevonden dan starten wij ‎ALTIJD een juridische procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en/of de woning te ontruimen. Dit kan ook op ‎basis van de Wet Damocles*.

De woning wordt ontruimd, de bewoner is de woning ‎kwijt en komt voor twee jaar op de ‘zwarte lijst’. Dat betekent dat de bewoner twee jaar ‎lang niet in aanmerking komt voor een woning van één van de Tilburgse woningcorporaties. ‎We maken hierop geen uitzonderingen! ‎

Financiële problemen
Laat u niet verleiden tot het produceren, handelen of in bezit hebben van drugs als u ‎financiële problemen hebt. Begin ook niet voor iemand anders een ‘kwekerijtje op zolder’ ‎want de gevolgen zijn voor u. Zit u krap bij kas? Vraag dan hulp bij de gemeente of neem contact met ons op. Wij ‎helpen u graag.‎

Maak een melding
Denkt u dat er in uw buurt een hennepkwekerij is of andere vormen van drugsactiviteiten ‎plaatsvinden? Meld dit dan bij onze leefbaarheidsconsulenten via telefoonnummer 013-5490 ‎‎890, e-mailadres email@tiwos.nl of bezoek ons kantoor. Ook kunt u bellen met Meld ‎Misdaad Anoniem via 0800-7000.

*Wet Damocles
Een burgemeester kan op basis van de ‘Wet Damocles’ een woning voor bepaalde tijd sluiten ‎als in die woning een handelshoeveelheid soft- of harddrugs worden aangetroffen. Van een ‎handelshoeveelheid is al sprake bij meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 gram ‎softdrugs. Als de burgemeester van Tilburg besluit een woning te sluiten, ontbindt Tiwos de ‎huurovereenkomst buitengerechtelijk. Dus zonder tussenkomst van de rechter. Dit is een mogelijkheid die de wet biedt en het is vast beleid dat Tiwos van die wettelijke mogelijkheid gebruik maakt als één van haar woningen door de burgemeester wordt gesloten. Tiwos maakt hierop dus geen uitzonderingen! De sluiting ‎van de woning door de burgemeester leidt tot definitief verlies van de woning.‎