Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

MOM Innovatielabs

27-06-2018

Samen komen tot slimmere en snellere oplossingen

Iedereen kent het wel. Soms omdat je het zelf hebt meegemaakt, soms door verhalen van anderen. Bij ingewikkelde problemen lijkt het soms of alle instanties, organisaties en professionals langs elkaar heen bewegen en elkaar eerder tegenwerken dan dat ze elkaar helpen. Vooral als het om een combinatie gaat van financiën, ziekte & zorg, wonen en soms ook nog voor verschillende personen binnen een gezin.

Iedereen wil iedereen helpen
We hebben het in Nederland best ingewikkeld gemaakt met elkaar. En dat terwijl de bedoelingen van iedereen bijna altijd goed zijn. Iedereen wil iedereen helpen, al lijkt dat soms wat ver weg door de regels of afspraken die professionals met elkaar gemaakt hebben. En dat is jammer. Problemen duren daardoor langer dan nodig, mensen begrijpen elkaar niet en het kost vooral veel tijd, frustratie en onnodig geld. Bewoners haken af en denken, ik zoek het zelf wel uit. Heel begrijpelijk en tegelijk ook jammer, want vaak is er meer mogelijk dan we denken. Maatwerk heet dat dan.

MOM Innovatielabs
Tiwos werkt sinds twee jaar heel actief mee aan een experiment. Hierin proberen we met alle partijen in de stad, zoals gemeente, de Toegang, ContourdeTwern, IMW, GGD en scholen, slimmer om te gaan met al die verschillende regels die iedere organisatie zelf heeft. Dat doen we in de MOM Innovatielabs. De MOM is een samenwerkingsverband van al die partijen. Door in de labs vooral wijkprofessionals ruimte te geven om ‘buiten de lijntjes te kleuren’ proberen we tot slimmere en snellere oplossingen te komen. Vooral op het gebied van armoede en eenzaamheid merken we dat dit nodig is. We doen dit buurtgericht. Zo lopen er nu innovatielabs in Zorgvlied en in de Reeshof.

Oordeel uitstellen
De innovatielabs zijn erg leerzaam, vindt Hans Moerenhout, die de innovatielabs begeleidt. “Je beseft je door zo te werken dat je als mens vaak snel een oordeel hebt. Door je oordeel uit te stellen, zie je ineens dat ook je collega van de andere organisatie zijn best doet. Maar door regels soms andere keuzes maakt dan voor jou logisch lijken. Dat geldt voor andere professionals, maar natuurlijk ook voor bewoners. Als je met wat meer afstand kijkt, is goed te zien hoe tegenstrijdig en raar we het met elkaar geregeld hebben. Ik snap dat bewoners dan soms de weg kwijtraken.”

Zorgvlied Zuid
“In Zorgvlied Zuid heeft het innovatielab geleid tot het team Zorgvlied, dat vaak en samen in de buurt aanwezig is. Voor mensen met vragen, maar ook om mee te doen aan de activiteiten die de buurt zelf organiseert, zoals in juni weer de garagesale. Zo leren we elkaar, als mensen, beter kennen. En kunnen we in plaats van tegenover elkaar juist naast elkaar staan en waar nodig de juiste hulp bieden. Zelf, als Tiwos, of juist door het snel door te kunnen spelen aan de andere organisaties in de wijk. Zodat sneller de juiste professional aan de slag kan.”