Nieuwbouw Traverse van start

25-10-2016

Start werkzaamheden op locatie Reitse Hoevenstraat  

Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de ‎Gasthuisring herontwikkelen. De ontwerpen voor de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat zijn ‎definitief en de aannemer is bekend. Vanaf november gaat in fasen de sloop en realisatie van start. ‎

Nieuwbouw Reitse Hoevenstraat
De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie woongebouwen die ruimer en moderner ‎worden dan de huidige woongebouwen. Deze vernieuwing is noodzakelijk omdat de technische en ‎functionele staat van de bestaande gebouwen sterk verouderd is. In de nieuwe situatie hebben ‎cliënten meer individuele ruimte en privacy en krijgt het terrein een meer open karakter waardoor het ‎toegankelijker is voor wijkbewoners. Op het terrein is ook kantoorruimte voorzien.

Start werkzaamheden
De uitvoering van de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat start in november 2016 en gebeurt ‎gefaseerd. Aannemer Hendriks Coppelmans start met de bouw van een nieuw techniekgebouw ‎vooraan op het terrein. Vervolgens wordt het kantoorgebouw aan de straatkant (Reitse Hoevenstraat) ‎gesloopt. Na de sloop wordt hier het eerste nieuwe woongebouw gebouwd. Hierna volgen de sloop ‎en nieuwbouw van de andere twee woongebouwen.

Medewerkers die werkzaam zijn op het centraal bureau verhuizen tijdelijk naar een andere locatie in de ‎stad. De cliënten van Traverse kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon op het terrein blijven ‎wonen. Ook blijft Eetcafé ‘De Bron’, dat op het terrein gevestigd is, tijdens de werkzaamheden ‎geopend.

Planning
De werkzaamheden aan de Reitse Hoevenstraat gaan naar verwachting tot en met 2020 duren. Als de ‎werkzaamheden daar afgerond zijn, start de verbouwing aan de Gasthuisring. ‎