08-12-2023

Ondertekening aannemingsovereenkomst Poort van Stappegoor

Onlangs tekenden aannemer Hazenberg|TBI, Hoppenbrouwers Techniek, Hepri Vastgoed en Tiwos Tilburgse Woonstichting de aannemingsovereenkomst voor de bouw van het project Poort van Stappegoor.

206 huurappartementen in verschillende prijsklassen
Poort van Stappegoor is een van de eerste woningbouwprojecten dat gaat verrijzen in het Stappegoorgebied, waar de komende jaren zo’n duizend nieuwe woningen gebouwd worden. Het project, een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Tiwos en belegger Hepri Vastgoed, is gesitueerd op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg.

Het appartementencomplex – ontworpen door het architectenbureau KAW – bestaat uit drie bouwblokken, waar in totaal 206 huurappartementen in verschillende prijsklassen worden gerealiseerd. Het grootste deel van de appartementen is bestemd voor de sociale verhuur (126 appartementen), het overige deel is bestemd voor de categorie middeldure huur (20 appartementen) en vrije sector huur (58 appartementen). Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de opgave met betrekking tot de realisatie van betaalbare woningbouw.

Het appartementencomplex krijgt een eigen half verdiepte parkeergarage en wordt voorzien van diverse maatregelen met betrekking tot natuurinclusief bouwen. Zo worden er o.a. diverse nestkasten in de gevel aangebracht en wordt er een groendak op het complex gerealiseerd. Daarnaast maakt de Noordertuin, een openbaar park van ca. 4.000 m2 dat een groene overgang vormt naar de wijk Zuiderpark, onderdeel uit van de plannen.

 

SBI-subsidie
Onlangs werd bekend dat er vanuit het Rijk een financiële bijdrage aan het project is toegekend, waardoor de realisatie definitief doorgang kan vinden. De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten met een aandeel betaalbare woningen van minimaal 50%, die planologisch ver genoeg zijn om op korte termijn te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden niet meer tot een sluitende business case kunnen komen en daardoor dreigen te vertragen of on hold worden gezet. “Hiermee kunnen we gaan bouwen om ook in de nabije toekomst iedereen een passende en betaalbare woning te kunnen bieden”, aldus René Scherpenisse (directeur-bestuurder Tiwos).

Ondertekening aannemingsovereenkomst
Nadat de toekenning van de SBI-subsidie een feit was, zijn de aannemingsovereenkomsten met Hazenberg Bouw en Hoppenbrouwers Techniek ondertekend. Daarmee staat definitief vast dat er op korte termijn in totaal 206 huurappartementen in verschillende prijsklassen worden gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en de start van de bouw is in maart 2024 voorzien. Cas van Heertum (mede-eigenaar Hepri Vastgoed): “We zijn erg blij dat we in deze uitdagende marktomstandigheden na een intensief traject tot een overeenstemming zijn gekomen voor de bouw van de Poort van Stappegoor”.

Verhuurinformatie
Tiwos is verantwoordelijk voor de realisatie van de appartementen in de categorie sociaal en middelduur. De verhuur van deze appartementen verloopt t.z.t. via Woninginzicht (www.woninginzicht.nl). Hepri Vastgoed is verantwoordelijk voor de realisatie van de appartementen in de categorie vrije sector. De verhuur van deze appartementen zal te zijner tijd via een nader te bepalen makelaar verlopen.