Oproep aan Ennatuurlijk: laat koppeling aardgastarieven en warmtetarieven los

13-12-2021

Brabantse gemeenten, corporaties en huurderorganisaties doen oproep aan Ennatuurlijk: laat koppeling aardgastarieven en warmtetarieven los

Gemeenten Breda en Tilburg en Bredase en Tilburgse woningcorporaties en huurderorganisaties doen een dringend beroep op Ennatuurlijk om de stijgende gasprijzen niet door te berekenen aan de huurders in hun steden. ‘Onze huurders zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Zij gebruiken geen gas. We vinden het daarom niet passend om huurders, met vaak toch al een smallere beurs, mee te laten betalen aan de stijgende gasprijzen,’ aldus Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, namens de betrokken partijen.

Aansluiting op warmtenet
Op het warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, van Ennatuurlijk zijn in Midden- en West-Brabant zo’n 51.000 huishoudens aangesloten. De huurders gebruiken het warmtenet voor warm water en verwarming. De warmte van het warmtenet komt uit de restwarmte van de Amercentrale. De woningen van deze bewoners zijn dus gasloos.

Irreële verhoging warmteprijzen
‘We zien dat onze huurders een irreële verhoging van de warmteprijzen boven het hoofd hangt, doordat de aardgastarieven en de warmtetarieven nu nog aan elkaar gekoppeld worden. Stijgt het één, dan stijgt het ander automatisch mee. De warmtetarieven dreigen hierdoor fors te stijgen per 1 januari 2022, een impactvolle ontwikkeling die huurders flink in hun portemonnee voelen. Dat vinden wij onterecht, oneerlijk en onwenselijk. Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat mensen die geen aardgas gebruiken op deze manier toch de dupe worden van de fors stijgende tarieven,’ licht Van de Ven toe namens de betrokken partijen Gemeenten Breda en Tilburg, woningcorporaties Alwel, Laurentius, Tiwos, TBV, WonenBreburg en de huurderbelangenorganisaties Gezamenlijke Huurderskoepels Breda en Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg.

Samen van het gas af
Brabant gaat van het aardgas af. De overstap naar duurzame energie is de grootste verbouwing van Nederland sinds decennia. Dat doen we met z’n allen. De overheid heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ook gemeenten, leveranciers, corporaties en inwoners moeten en willen daar hun bijdrage aan leveren. En dat doen we op veel plekken ook al. De koppeling van de aardgastarieven met de warmtetarieven ondermijnt de energietransitie. Wij doen daarom een dringend beroep op Ennatuurlijk om deze koppeling los te laten en warmtetarieven vanaf 2022 niet onnodig te laten stijgen.