Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Social-Art project Abdijbuurt

21-04-2021

De afgelopen periode is er gewerkt aan een Social-Art project in de Abdij-buurt.Tiwos heeft samen met kunstenaar Erik Vink en de portiekbewoners een project gerealiseerd in de centrale ruimtes van hun wooncomplexen. We konden in de afgelopen periode uiteraard niet in fysieke zin met veel mensen bij elkaar komen maar met flexibiliteit, creativiteit, positiviteit en humor is er veel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Want ondanks alle maatregelen hebben we een te gek project ontwikkeld!