Tarieven 2018 warmtelevering zijn bekend

26-12-2017

De Autoriteit Consument en Markt stelt aan het eind van elk jaar vast wat de maximale tarieven mogen zijn voor warmtelevering voor het jaar daarna. De maximale tarieven voor 2018 zijn bekend:
309,52 euro aan vaste kosten per jaar plus 24,05 euro per Gigajoule warmte. Meetkosten € 25,36  per jaar.
Tiwos levert warmte bij appartementen aan de Kruidenlaan, Houtstraat en Goirkestraat 87 en bij verschillende Hat-woningen. Tiwos bepaalt haar tarieven per complex op basis van de werkelijke kosten en zit lager dan het maximale tarief dat is vastgesteld door de ACM. Voor 2018 zijn de vaste kosten ten hoogste €180 en de GJ prijs ten hoogste € 21,65 per gigajoule. De meetkosten zijn gelijk aan het tarief vastgesteld door de ACM.  Als u warmte via Tiwos geleverd krijgt, ontvangt u begin januari uw tarievenblad 2018.