Tiwos behaalt trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

03-02-2022

Tiwos heeft Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Trede 2 betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn nu bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Kansen op de arbeidsmarkt
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij Tiwos: “Van oudsher ondernemen wij sociaal. Dit doen we omdat we vinden dat iedereen kansen moet krijgen om mee te doen en vooruit te komen, ook op de arbeidsmarkt. We hebben daar als werkgever een verantwoordelijkheid in. Onze ervaring is dat als je mensen kansen geeft en gelooft dat iedereen talenten heeft, iedereen succesvol kan zijn.”

Social return afspraken
Tiwos faciliteert in de eigen organisatie werkplekken, maar vraagt dit ook van opdrachtnemers door het maken van social return afspraken. Monique: “We vragen bijvoorbeeld van leveranciers dat ze een deel van de opdracht die ze voor Tiwos uitvoeren, gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Als meer organisaties socialer ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving. Het personeelsbestand moet een afspiegeling worden van de samenleving.”

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Kijk op www.PSO-Nederland.nl.