Vacature Programmadirecteur Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

14-07-2023

Vacature Programmadirecteur Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Binnen de sturingsfilosofie van het uitvoeringsprogramma NPLV (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) is een belangrijke rol weggelegd voor de programmadirecteur.
Deze functie kent het volgende profiel:

De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het:

 • uitvoering geven aan de sturingsfilosofie zoals door de Kernalliantie op basis van het uitvoeringsprogramma is besloten
 • met stevigheid ter hand nemen van de uitvoering van het programma
 • vertegenwoordigen van het programma in het Tilburgse netwerk en binnen het Rijks-NPLV-netwerk
 • bouwen en onderhouden van hechte relaties met de programma- en samenwerkingspartners
 • aansturen van het Programmabureau
 • onderhouden van de programma sturingsfilosofie
 • afleggen van verantwoording aan de Kernalliantie (i.c. de burgemeester), inclusief periodieke financiële rapportages

De programmadirecteur voldoet aan het volgende profiel:

 • is inhoudelijk bevlogen en betrokken
 • overziet het grote plaatje in meerjarig ontwikkelend perspectief
 • voldoet aan de kenmerken van een netwerkleider, d.w.z. activerend, framend, mobiliserend en synthetiserend/verbindend
 • beschikt over persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden en kan goed inschatten en doen laten samenwerken van professionals in teamverband
 • is communicatief sterk, kan goed luisteren en samenwerken op alle niveaus
 • beheert groepsprocessen (faciliterend, maar ook probleemoplossend)
 • beschikt over affiniteit met en kennis van wijken en wijkontwikkeling
 • bekendheid met het Tilburgse (bestuurlijke) netwerk is een pré
 • is ook stevig van niveau, onafhankelijk in de bestuurlijke setting en kan een kritische vriend zijn van de kernalliantie en de gebiedsteams

Het betreft een fulltime functie voor de duur van minimaal 3 jaar. Invulling geschiedt via detachering vanuit een partnerorganisatie, via een (ZZP) opdrachtverstrekking of dienstverband bij de gemeente Tilburg. De bezoldiging is marktconform.

Deze vacature wordt extern uitgezet. Kandidaten kunnen voor 27 augustus 2023 een motivatiebrief en CV sturen naar Aly van Berckel, gemeentesecretaris via aly.van.berckel@tilburg.nl. Zij faciliteert deze open en transparante procedure. De te formeren selectiecommissie staat onder voorzitterschap van de burgemeester en een afvaardiging namens de Kernalliantie. Kandidaten dienen rekening te houden met gesprekken in week 36/37 week. Gestreefd wordt naar een spoedige aanvang van werkzaamheden daarna.