In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten
14-09-2016

In 2015 is stichting Reeshofwarmte een rechtszaak gestart tegen Ennatuurlijk over de periodieke aansluitbijdrage en rentabiliteitsbijdrage. Omdat het lang lijkt te gaan duren voordat er een uitspraak komt in de rechtszaak, zijn de partijen met bemiddeling van de gemeente Tilburg opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Zo hebben Stichting Reeshofwarmte en Ennatuurlijk in goed overleg een oplossing bereikt. Een onderdeel van de oplossing is dat al onze Tilburgse huurders met een individuele afleverset voor stadsverwarming* een afbouwregeling krijgen aangeboden. Dit is een welkome lastenverlichting voor onze huurders. De warmterekening zal over 2016/2017 € 38,45 lager uitvallen en uiteindelijk per 1 juli 2019 maar liefst € 153,77 lager zijn.
Ennatuurlijk legt deze oplossing ter goedkeuring aan klanten in Tilburg voor. Als op 1 november 2016 70% van de klanten instemt, gaat de oplossing door. Daarvoor ontvangen deze bewoners een brief. Heeft u deze brief niet ontvangen? Neem dan contact op met Ennatuurlijk.

*op uw eindafrekening kunt u zien of dit voor u geldt. Tiwos kan dit helaas niet voor u nakijken. Heeft u geen eindafrekening bij de hand? Neem dan contact op met Ennatuurlijk.