Weer thuis: passende plek en goede begeleiding voor kwetsbare inwoners

07-12-2020

Steeds meer kwetsbare mensen verhuizen van een locatie voor begeleid wonen naar een gewone woning. Daar kunnen ze zo zelfstandig mogelijk wonen en naar vermogen meedoen in hun wijk of dorp. Om deze groeiende ontwikkeling goed te laten verlopen, hebben de gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen in regio Hart van Brabant afspraken gemaakt. Samen werken ze aan geschikte woningen, een goede match en begeleiding op maat. Op 25 november hebben ze daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Goede match
Vaak gaat het om mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld vanwege psychiatrische klachten, dakloosheid, huiselijk geweld, verslaving of schulden. De instellingen zoeken samen naar een goede match: de juiste persoon in de juiste woning in de juiste omgeving. Daarbij letten ze op het netwerk van de persoon die verhuist. En ze bekijken of de omgeving krachtig genoeg is om kwetsbare huurders op te vangen. De instellingen investeren in draagvlak en begrip in de wijk of het dorp. Daarbij willen ze de mogelijkheden in de regio optimaal benutten en bepaalde wijken niet teveel belasten.

Aan de slag
Daarom starten de partijen in 2021 met een gezamenlijk matchingspunt. Dat matchingspunt bemiddelt mensen die, na hun verblijf in een instelling, klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen in een woning in één van de gemeenten. Binnen het matchingspunt worden ook afspraken gemaakt over de woonbegeleiding. De instellingen helpen de huurder om zich thuis te gaan voelen in de wijk of het dorp, een netwerk op te bouwen en te zoeken naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ook als er sprake is van terugval, van overlast of andere problemen. Want ook dan moeten de instellingen daadkrachtig kunnen optreden.

Samenwerking
De volgende partijen werken samen: SMO Traverse, RIBW Brabant, WonenBreburg, TIWOS, TBV Wonen, Leystromen, Casade, Woonveste, gemeente Dongen, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Goirle, gemeente Heusden,  gemeente Loon op Zand, gemeente Oisterwijk, gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk.