Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

WiZ verlaagt kosten ‎voor inschrijving en verlenging

18-09-2018

Goed nieuws voor woningzoekenden: per 1 oktober 2018 verlaagt Woning in Zicht ‎het inschrijf- en verlengingsgeld! Woningzoekenden betalen voortaan 8 euro om ‎zich in te schrijven of om hun bestaande inschrijving te verlengen. ‎

Door uitbreiding van Woning in Zicht en kostenbesparing is het mogelijk om de verlaging ‎door te voeren. Tot nu toe betaalden woningzoekenden 13 euro voor een inschrijving bij ‎Woning in Zicht en 11 euro voor het verlengen van deze inschrijving. ‎

De achtergrond van de verlaging
Woning in Zicht wil woningzoekenden zo goed mogelijk ondersteunen en de kosten zo laag ‎mogelijk houden. Eind 2017 is het zoekgebied voor woningzoekenden uitgebreid naar ‎Midden-Brabant. We hebben kosten bespaard door meer ingeschreven woningzoekenden, ‎efficiënt werken en de samenwerking met woonruimtebemiddeling in andere regio’s. ‎Daardoor kunnen we nu een behoorlijke verlaging doorvoeren. ‎

Verandering voor woningzoekenden vanuit Casade en Leystromen
Woningzoekenden vanuit woningcorporatie Casade betaalden vóór de aansluiting bij Woning ‎in Zicht 10 euro om zich in te schrijven en 10 euro om hun inschrijving te verlengen. Bij ‎Leystromen waren de inschrijfkosten 15 euro, verlenging was gratis. Woningzoekenden van ‎Leystromen zijn in oktober 2017 al geïnformeerd dat er bij Woning in Zicht verlengingskosten ‎zijn. ‎

Bedragen wijzigen automatisch ‎
Woningzoekenden hoeven zelf niets te doen met deze wijziging. De bedragen worden ‎automatisch aangepast naar 8 euro. De inschrijving en verlenging blijven verlopen via de ‎website www.woninginzicht.nl. Woningzoekenden krijgen per e-mail en sms bericht en de ‎betaling verloopt nog steeds via iDEAL of een eenmalige machtiging.‎

Over Woning in Zicht
Woning in Zicht is de schakel tussen 6 woningcorporaties en de ingeschreven ‎woningzoekenden in Midden-Brabant. Woning in Zicht heeft een samenwerkingsverband met ‎de woningcorporaties Casade, Leystromen, ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. ‎Op de website van Woning in Zicht adverteren deze 6 woningcorporaties hun beschikbare ‎sociale huurwoningen. Woningzoekenden zien op 1 website het aanbod in Midden-Brabant bij ‎elkaar en kunnen op woningen in het gehele gebied reageren. ‎