‘Broecksijde’

Foto: Panorama vanaf kerktoren Broekhoven II met zicht op Oerle (1915)
Fotograaf: Adriaan van Beurden

Het gebied dat we nu Broekhoven noemen, is al vanaf de Bronstijd, zo’n 3.500 jaar geleden, bewoond. Dat blijkt uit archeologische vondsten die er uit de bodem zijn gehaald. Oorspronkelijk was Broekhoven een herdgang, één van de oudste van Tilburg. De middeleeuwse naam ‘Broecksijde’ voor de herdgang van Broekhoven komt van de Nieuwe Leij, de Oude Leij en het aanwezige moeras (broek), dat gedempt is tussen de Eerste en Tweede wereldoorlog met huisvuil.

Vanaf het begin van de jaren 20 werd de wijk sterk uitgebreid, met name naar het zuiden en oosten toe. Dit kwam voort uit het Algemeen Uitbreidingsplan 1917, samengesteld door ingenieur J.H.E. Rückert, in 1913 aangetreden als directeur Publieke Werken. Het plan omvatte een grote uitbreiding van de stad met sociale woningbouw. Rückert opperde ook het idee om een ringbaan om de stad te leggen. Die werd gerealiseerd tussen 1922 en 1959. De Ringbaan-Zuid werd voltooid in 1947 als deel van de Rijksweg 63 (Eindhoven-Tilburg-Breda). Broekhoven werd eind jaren 20 in het zuiden uitgebreid met de aanleg van de Vogeltjesbuurt. Bron: Wikipedia