Buurthuis Jeruzalem

Foto: bijzondereruimte.nl
Bron
geheugenvantilburg

Een groot deel van het verenigingsleven van Jeruzalem speelde zich af in het café van de weduwe Van den Abeelen, tegenwoordig het buurthuis. Dat café was het kloppende hart van Jeruzalem. Daar waren de buurtvergaderingen, bruiloften, begrafenissen, volksdansles, het sinterklaasfeest, of de toneelavonden. Na mevrouw Van den Abeelen hebben haar zoon Fons en schoondochter Bep het café nog tientallen jaren gerund. Nadat zij er in 1987 mee stopten, is het een buurthuis geworden. In 2018 begon de verbouwing aan het buurthuis en begin 2019 wordt het vernieuwde buurthuis weer geopend.