Drie kerken in Broekhoven

Foto: Kerk Broekhoven II
Fotograaf: Rien Siers

De parochie was in die jaren nog bepalend voor het maatschappelijk leven. Hoewel haar rol als social integratiekader aan het eind van de jaren zestig af afbrokkelde, vormde het parochiële complex met kerk, pastorie en scholen nog duidelijk de kern van de wijk.