Eervol ontslag

Op 1 juli 1932 werd het personeel van de stichting woningbeheer eervol ontslagen en dezelfde dag nog in dienst genomen bij de net opgerichte Gemeentelijke Woningdienst. Er veranderde weinig. De taak bleef het beheren van de door de gemeente gebouwde of aangekochte woningen. Beheren betekende in die tijd vooral het innen van huurpenningen, het verrichten van kleine reparaties en het uitoefenen van sociale controle op het doen en laten van de huurders.

Op de foto staat de Oude Markt voorheen de Markt. Het grote pand links, Markt nr. 5 bood vanaf 1926 ook plaats aan de gemeentelijke woningbouwdienst en de stichting woningbeheer.