Gastarbeiders

De rijksoverheid voerde sinds het midden van de jaren ’70 een actief beleid tot gezinshereniging. Deze gezinnen werden nieuwkomers op de plaatselijke woningmarkten. Voor de gemeentelijke woningdienst werd een medewerker speciaal aangesteld om allochtonen aan huisvesting te helpen. Dat gaf wel eens taalproblemen en daarom huurde de woningdienst tolken in die op afroep beschikbaar waren. Ook het voorlichtingsmateriaal werd vanaf het begin van de jaren ’80 gedrukt in het Marokkaans en Turks.