huurschuld

Bron: Archief Tiwos

De huurachterstand werd vanaf 1930 een steeds groter probleem door de economische crisis. De werkloosheid nam toe. Nieuwe huurders moesten een verklaring overleggen van hun vroegere huisbaas, waaruit bleek dat ze geen huurschuld hadden. Zoveel mogelijk troffen de woninginspectrices afbetalingsregelingen met de huurders of bemiddelden ze bij liefdadige instellingen. Maar dit lukte lang niet altijd. Het aantal huuropzeggingen steeg flink van 19 in 1931 tot 95 in 1935. In 1938 daalde het weer wat tot 59.