Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Kleuterschool

Bron: Wonen als arbeider in een textielstad, Jan Timmermans, 2015
Foto: Archief van de Parochie H.H. Antonius en Barbara, Groeseind 1929

Het tempo van de bouw van klooster en kleuterschool lag dermate hoog dat niet alle aangekochte huisjes tijdig gesloopt konden worden.