Streng toezicht op huurders

Het toezicht op de huurders van gemeentewoningen was streng. Het huurreglement was een opsomming van plichten en verboden. Onderverhuur was niet toegestaan evenals het houden van een werkplaats in het gehuurde. Verkoop van alcoholische drank werd uitdrukkelijk verboden.