Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Vrije zaterdagmiddag

Foto: Zwemmen in de vijver in het wandelbos, Fotograaf Louis Laurijssen
Begin 1919 vroeg de gemeente Tilburg de bekende landschapsarchitect Leonard Springer advies in de aanleg van een of meerdere parken in de gemeente. Dit ter ’verhoging van de aantrekkelijkheid van de stad’ en om ‘het publiek gelegenheid te geven meer dan tot nu toe door wandelen van de buitenlucht te genieten’. In een brief geeft de gemeente aan dit extra van belang te vinden gezien de aanstaande invoering van de vrije zaterdagmiddag. Het park in Tilburg West kreeg bij de opening in 1920 de naam Stadswandelbos. Volledig klaar was het park pas in 1937.