Werken in de fabriek

Foto: Fabriek Wolkat
Fotograaf: Publieke Werken

Typerend voor de opbouw van de Tilburgse buurten was de heterogeniteit: tussen de sociale arbeiderswijken en middenstandswoningen kon je er fabrikantenvilla’s tegenkomen en naast de ateliers van ambachtslui stonden er ook grotere fabriekscomplexen tussen woonbuurten.