Aan welke spelregels moet ik me houden als ik iets wil veranderen in of aan mijn woning?‎

Er zijn allerlei aanpassingen denkbaar in en aan een woning. Tiwos wil hierbij zo min mogelijk regels en beperkingen opleggen. U hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen aan Tiwos. wel zijn er spelregels waaraan u zich moet houden. Deze hebben betrekking op:

1.‎    Veiligheid van de bewoner(s) en de omgeving  
Aanpassingen aan bijvoorbeeld de constructie of de elektrische installatie moeten professioneel en ‎volgens de normen worden uitgevoerd. De woning moet brandveilig en gezond blijven.‎

2.‎    Verhuurbaarheid van de woning  
De woning moet, als u verhuist, weer goed verhuurd kunnen worden aan de doelgroep waarvoor de woning bestemd is. ‎

3.‎    Wet- en regelgeving
Als u zaken verandert die zichtbaar zijn aan de buitenzijde (bijvoorbeeld een aanbouw), dan ‎moet u, als dat nodig is, een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. En voldoen aan ‎de welstandeisen van de gemeente. ‎

4.‎    Waarde van de woning
Aanpassingen mogen niet leiden tot waardedaling van de woning.‎

5.‎    Technische staat van de woning
Aanpassingen mogen geen schade aan de woning veroorzaken of (toekomstige) ‎onderhoudswerkzaamheden van Tiwos belemmeren.‎

Hoewel u geen toestemming hoeft te vragen om iets in of aan uw woning te veranderen, wil Tiwos wel graag vooraf met u meekijken. Wij willen dit om u:

  • te adviseren over hoe een aanpassing beter (en veiliger) kan worden aangebracht;
  • al in een vroeg stadium duidelijkheid te bieden of en onder welke voorwaarden een aanpassing mag blijven zitten als u verhuist;
  • duidelijkheid te bieden of u als u verhuist een vergoeding ontvangt voor de aanpassing die u zelf hebt aangebracht.