Aan welke spelregels moet ik me houden als ik iets wil veranderen in of aan mijn woning?‎

Er zijn allerlei aanpassingen denkbaar in en aan een woning. Tiwos wil hierbij zo min mogelijk regels en beperkingen opleggen. Je hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen aan Tiwos. Wel zijn er spelregels waaraan je je moet houden. Deze hebben betrekking op:

1.‎    Veiligheid van de bewoner(s) en de omgeving  
Aanpassingen aan bijvoorbeeld de constructie of de elektrische installatie moeten professioneel en ‎volgens de normen worden uitgevoerd. De woning moet brandveilig en gezond blijven.‎

2.‎    Verhuurbaarheid van de woning  
De woning moet, als je verhuist, weer goed verhuurd kunnen worden aan de doelgroep waarvoor de woning bestemd is. ‎

3.‎    Wet- en regelgeving
Als je zaken verandert die zichtbaar zijn aan de buitenzijde (bijvoorbeeld een aanbouw), dan ‎moet je, als dat nodig is, een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. En voldoen aan ‎de welstandeisen van de gemeente. ‎

4.‎    Waarde van de woning
Aanpassingen mogen niet leiden tot waardedaling van de woning.‎

5.‎    Technische staat van de woning
Aanpassingen mogen geen schade aan de woning veroorzaken of (toekomstige) ‎onderhoudswerkzaamheden van Tiwos belemmeren.‎

Hoewel je geen toestemming hoeft te vragen om iets in of aan jouw woning te veranderen, wil Tiwos wel graag vooraf met je meekijken. Wij willen dit om jou:

  • te adviseren over hoe een aanpassing beter (en veiliger) kan worden aangebracht;
  • al in een vroeg stadium duidelijkheid te bieden of en onder welke voorwaarden een aanpassing mag blijven zitten als je verhuist;
  • duidelijkheid te bieden of je als je verhuist een vergoeding ontvangt voor de aanpassing die je zelf hebt aangebracht.