Hebben huurders op één huurovereenkomst dezelfde rechten en plichten?

Alle huurders die met naam in de huurovereenkomst staan vermeld, hebben dezelfde rechten en plichten. U hebt dus allemaal het recht om in de gehuurde woning te wonen, u bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur en de servicekosten en u kunt alleen gezamenlijk de huur opzeggen.

Tiwos moet aan ten minste één van de huurders (die met naam in de huurovereenkomst staat vermeld) haar verplichtingen nakomen.