Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

Als je een woning huurt bij Tiwos kun je als huurder in bepaalde gevallen medehuurderschap aanvragen. Als Tiwos medehuurderschap verleent krijgt de medehuurder dezelfde rechten en plichten die je als (hoofd)huurder hebt zoals het betalen van de huur, het goed bewonen van de woning en het recht op de woning als bijvoorbeeld een van de twee de woning verlaat. Om medehuurderschap aan te vragen moet je een afspraak maken bij ons op kantoor.

Soorten medehuurderschap:
– Huwelijk of geregistreerd partnerschap
– Samenwonen (samen huishouding voeren)
– Medehuurderschap bij een ouder-kind relatie

Kijk hier hoe het werkt.

Na de beoordeling van de gegevens melden wij je direct of wij wel of niet akkoord gaan met de inwoning of het medehuurderschap. Soms vragen we je extra gegevens aan te leveren omdat we niet kunnen constateren of we inwoning of medehuurderschap kunnen toekennen. Als inwoning of medehuurderschap wordt toegekend verwerken wij dit in onze administratie. Na aanpassing ontvang je hierover schriftelijk bericht.

Misschien ook interessant