Ik ben niet tevreden over de uitkomst van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht door Tiwos?
Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie brengt een zwaarwegend advies uit. Tiwos hoeft het advies niet over te nemen, maar moet dan wel een heel goede reden hebben om het advies niet op te volgen. U moet uw klacht binnen 6 weken, na de inhoudelijke reactie van Tiwos op uw klacht, indienen via de website www.geschillen-commissie.nl. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de huurprijs, servicekosten of het onderhoud?
In dat geval kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich specifiek bezighoudt met problemen tussen huurder en verhuurder. Zij doet een uitspraak over uw klacht. U kunt bellen met de Huurcommissie via: 0800 48 87 243 (elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Bent u niet tevreden over de woningtoewijzing, afwijzing van urgentie of Woning In Zicht?
Als u klachten hebt over de woningtoewijzing bij Woning in Zicht of over een uitspraak van de Urgentiecommissie, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie via de website www.geschillen-commissie.nl.