In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Kan ik een juridische procedure starten tegen mijn buren?

Als de overlast al meerdere malen gemeld is en de veroorzaker zich niet houdt aan de afspraken, gaat Tiwos samen met haar ‎advocaat bekijken of het zinvol is om een juridische procedure te starten. Hiervoor worden alle ‎vastgelegde feiten boven tafel gehaald. Om die reden is het belangrijk dat je alle bewijslast ‎schriftelijk aan ons doorgeeft. Indien een procedure een kans van slagen heeft, verzoekt de ‎advocaat van Tiwos de kantonrechter om de huurovereenkomst tussen Tiwos en de veroorzaker te ‎ontbinden. De rechter neemt vervolgens een beslissing. Zowel Tiwos als de veroorzaker kunnen in ‎beroep gaan als de uitspraak niet naar tevredenheid is.‎