Heb je zonnepanelen aangevraagd? Het is erg druk met de aanvragen, houd rekening met een wachttijd van minimaal 7 maanden.

Kan Tiwos de servicekosten wijzigen?‎

Tiwos kan na overleg met de bewonerscommissie besluiten de servicekosten te wijzigen.

Gaat het om wijzigingen in het servicepakket die uitvoerbaar zijn, zonder dat iedereen meedoet, ‎
dan gelden die wijzigingen alleen voor de huurders die het eens zijn met de wijziging.

Gaat het om wijzigingen in het servicepakket die alleen uitvoerbaar zijn als meerdere huurders ‎meedoen, dan moet minimaal 70% van die huurders het eens zijn met deze wijzigingen.  Als ‎minimaal 70% instemt met de wijziging, is iedere huurder aan de wijziging gebonden.‎