Krijg ik een vergoeding voor veranderingen die ik zelf in mijn woning heb aangebracht?‎

Als er veranderingen in de woning zijn aangebracht, die voldoen aan de spelregels, mogen die ‎als je verhuist blijven zitten. Voor een goede, deugdelijke aanpassing die ook voor Tiwos een ‎waardevermeerdering betekent, geeft Tiwos een vergoeding. De woonmakelaar zal deze ‎afspraken schriftelijk bevestigen.‎