Mag er iemand bij mij komen inwonen?

Als je iemand bij je in huis wilt laten inwonen en zich ook op jouw adres laat inschrijven bij de gemeente, dan heb je daarvoor toestemming nodig van Tiwos. Mocht je in een aangewezen gebied wonen waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan moet deze ook aangevraagd worden voor de inwoner.

Jouw aanvraag tot inwoning kan alleen persoonlijk gedaan worden bij Tiwos, de aanvraag loopt niet meer via email. Er zal dus voortaan een afspraak hiervoor gemaakt moeten worden. Deze afspraak kun je maken door te bellen met 013-5490890.  Zowel de huurders als de aanvrager moeten aanwezig zijn. Vergeet niet om onderstaande papieren mee te nemen:

  • Legitimatiebewijzen van jouzelf en de kandidaat-inwoner(s);
  • Een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder van de kandidaat-inwoner(s);