Moet ik een overeenkomst met een energieleverancier afsluiten?‎

Je bent verplicht een overeenkomst tot levering van energie (warmte) en water af te sluiten voor de woning ‎en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen.‎ Je moet de verplichtingen nakomen die staan in de aansluit- en transportovereenkomst die je afsluit. Het gaat hierbij om het netbeheer (de leidingen en ‎meters etc.)‎ Je bent zelf verantwoordelijk voor de betalingen, zodat Tiwos geen rekeningen of aanspraken ‎ontvangt van de netbeheerder en/of energieleveranciers.‎