Moet ik een overeenkomst met een energieleverancier afsluiten?‎

U bent verplicht een overeenkomst tot levering van energie (warmte) en water af te sluiten voor de woning ‎en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen.‎ U moet de verplichtingen nakomen die staan in de aansluit- en transportovereenkomst die u afsluit. Het gaat hierbij om het netbeheer (de leidingen en ‎meters etc.)‎ U bent zelf verantwoordelijk voor de betalingen, zodat Tiwos geen rekeningen of aanspraken ‎ontvangt van de netbeheerder en/of energieleveranciers.‎