In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Ontvang ik een eindafrekening?‎

Na je verhuizing krijg je van ons zo spoedig mogelijk een eindafrekening. Dit is een verrekening ‎van de bedragen die wij elkaar verschuldigd zijn. Het kan gaan om de volgende posten:‎

  • vergoedingen voor veranderingen aan de woning;‎
  • te veel of te weinig betaalde huur (de dag dat de sleutels worden ingeleverd telt mee in de ‎huur);‎
  • definitieve kosten van eventuele werkzaamheden;‎
  • verlies van huur (eventuele huurachterstand wordt verrekend);‎
  • sleutelkosten;‎
  • afrekening servicekosten (1x per jaar).‎