Waarom gaat de huur ieder jaar omhoog?‎

Jaarlijks verhogen we uw huur. De belangrijkste reden hiervoor is dat Tiwos de stijgende kosten ‎voor het goed beheren en onderhouden van uw woning en uw woonomgeving doorberekent. ‎Hierdoor kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen. De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli ‎van het lopende jaar. Tiwos brengt u hiervan vóór 1 mei op de hoogte. Elk jaar ontvangt u een ‎uitgebreide toelichting bij de huurverhoging. Deze geeft u actuele informatie over huuraanpassing,‎