In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Waarom gaat de huur ieder jaar omhoog?‎

Jaarlijks verhogen we je huur. De belangrijkste reden hiervoor is dat Tiwos de stijgende kosten ‎voor het goed beheren en onderhouden van jouw woning en woonomgeving doorberekent. ‎Hierdoor kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen. De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli ‎van het lopende jaar. Tiwos brengt je hiervan vóór 1 mei op de hoogte. Elk jaar ontvang je een ‎uitgebreide toelichting bij de huurverhoging. Deze geeft je actuele informatie over huuraanpassing,‎