Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Waaruit bestaat mijn huur?‎

De huur bestaat altijd uit een netto- en brutohuurprijs. De nettohuur en de servicekosten samen vormen de brutohuur. In de huurovereenkomst staat de opbouw van jouw huur uitgelegd.