Waarvoor teken ik naast de huurovereenkomst?

Naast de huurovereenkomst tekent u voor:

De sleutels van de gehuurde woning
U ontvangt de sleutel(s) op de ingangsdatum van uw huurovereenkomst.

Het opnameformulier van de gehuurde woning
Vóór of tijdens de sleuteloverdracht maakt Tiwos een beschrijving ‎van de woning op het opnameformulier. Tiwos en u ondertekenen beiden een exemplaar van dit formulier.
Dit opnameformulier is belangrijk als u de huur gaat opzeggen. Als de huurovereenkomst dan eindigt, moet u de woning opleveren (achterlaten) zoals op het opnameformulier staat beschreven.

Het overnameformulier van de gehuurde woning
Als u zaken van de vorige huurder overneemt, legt u dit samen vast in een overnameformulier. U en de vorige huurder ondertekenen beiden dit overnameformulier. ‎