In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Wanneer moet ik een zelf aangebrachte verandering ongedaan maken?

Je moet een aanpassing aan jouw woning ongedaan maken als:

  • de veranderingen  niet voldoen aan de spelregels van Tiwos.
  • anderen er hinder of overlast van ondervinden of ze een gevaar vormen voor bewoners en de omgeving.
  • veranderingen niet goed zijn onderhouden en daardoor niet overdraagbaar zijn aan nieuwe huurders als je de huur opzegt.
  • veranderingen eenvoudig te verwijderen zijn zoals spiegels, lamellen, jaloezieën en dergelijke en die niet worden overgenomen door de nieuwe huurder.
  • schriftelijk is vastgelegd door Tiwos, dat je ze ongedaan maakt als je de huur opzegt.