Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Wanneer vervalt mijn inschrijving bij Woning in Zicht?

Je wordt uitgeschreven als woningzoekende als:

  • je een woning accepteert;
  • je de kosten voor de verlenging niet op tijd betaalt;
  • er een verzoek tot uitschrijving wordt ingediend bij Woning in Zicht met een kopie van je legitimatiebewijs;
  • in geval van overlijden, wanneer er een kopie van de overlijdensakte wordt ingediend bij Woning in Zicht.

Een verzoek tot uitschrijving kun je mailen aan info@woninginzicht.nl.