Wanneer wordt gebruik gemaakt van de algemene voorwaarden?

Als Tiwos of jijzelf de verplichtingen uit de huurovereenkomst of de wet niet nakomt. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat er dan gebeurt.