Wanneer wordt gebruik gemaakt van de algemene voorwaarden?

Als Tiwos of u de verplichtingen uit de huurovereenkomst of de wet niet nakomt. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat er dan gebeurt.